Velferdsmidler 2019

Denne siden fungerer som en veiledning for søkere av velferdsmidler. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme uten videre beskjed. Vi åpner for søknader 23.oktober. Frist 21 Desember!  Vi ønsker alle søkere lykke til!