Velferdsmidler 2017

Denne siden fungerer som en veiledning for søkere av velferdsmidler. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme uten videre beskjed. Vi åpner for søknader rundt Oktober/November. Frist 21 Desember!  Vi ønsker alle søkere lykke til!