Om Valgkomitéen

 

Sammensetning

Komitéen velges på siste styremøte før sommeren, og skal består av tre representanter fra tilslutningsskolene. Komitéen skal ha en leder, og konstituerer seg selv.

Instruks

  • Komitéen skal i samarbeid med arbeidsutvalget rekruttere kandidater til styret i samskipnaden og nytt arbeidsutvalg.
  • Komitéen skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag, herunder ved intervju, slik at de kan avgi en begrunnet innstilling til vervene.
  • Det skal arbeides for proporsjonal representasjon fra alle tilslutningsskolene i råd, styrer og utvalg, samt tilstrebes jevn kjønnsfordeling også der hvor dette ikke er lovpålagt.

Følg Oss

Share This