Velferdstinget skal engasjere to boligassistenter i tidsrommet 16 Juli – 12 August. Boligassistentene i Stavanger (BAS) er en gratis årlig boligrådgivningstjeneste i regi av Velferdstinget i Stavanger (VT). Tjenesten er for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). I å vil tjenesten være aktivt i perioden 16.07-12.08. Vervene er honorert

Boligassistentenes hovedfunksjon er å bistå tilflyttede studenter med å finne bolig og videreformidle gode kollektiv/leiligheter/hybler for utleiere. Boligassistentene går på visninger for å sikre god kvalitet på de boligene utleierne formidler, og går på visning for studenter som ikke har mulighet til å gå selv. Boligassistentene gir også tips og råd for hva en skal se etter på visning og litt juridisk hjelp med tanke på kontrakt.

Stillingsbeskrivelse

Send søknad og CV til vk@vtstavanger.no