Organisasjoner vil få tildelt midlene etter alle dokumenter er innsendt til Velferdstinget.

Tildelingen gjort på møtet 12.mars er følgende:

Store organisasjoner:

UiSI

SmiS

Fadder

BI Stavanger

Folken

ION Racing

Start UiS

UgÅ

 

Små organisasjoner:

AKSEL

Coffee around the world

FIKS UiS

Høyres Studenter Stavanger

IIn medias res

ISI

ISU

JUFO

KiS

Mastøk

Mees

MSiS

PASU

Petroil

SAMSIK

SPE

Spire

SSF

Statsviterne

Stavanger ESN

Theta

YATA

ØSF

 

 

 

 

 

 

 

299 585 kr

184 500 kr

400 000 kr

232 000 kr

100 000 kr

30 000 kr

10 000 kr

150 000 kr

 

 

26 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

8 500 kr

5 000 kr

11 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

14 500 kr

10 500 kr

26 000 kr

20 000 kr

15 000 kr

16 000 kr

7 000 kr

21 000 kr

22 000 kr

18 000 kr

10 000 kr

12 000 kr

13 000 kr

10 000 kr