Velferdstinget

Velferdstinget er studentenes mulighet for å påvirke sin egen hverdag. Velferdstinget arbeider opp mot SiS om studentvelferd. Som medlem i Velferdstinget har du mulighet til å påvirke din hverdag uansett om det er ditt første eller siste år på universitetet, alle kan bidra. Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge sine studentrepresentanter til Velferdstinget. Ta kontakt med arbeidsutvalget om du ønsker å bli med på laget.

Medlemmer av Velferdstinget

BI Stavanger

Daniel Aarre

Odin S. Austgulen

Universitetet i Stavanger

Mahnoor Raja

Anne Helene Thorvaldsen

Truls Lunde

Thea Hjelkrem

ViD Stavanger

Samuel Nasser

ViD Sandnes

Kunstskolen i Stavanger

Christoffer Wick Wegner Simonsen

Noroff Stavanger

Vara til Velferdstinget

BI Stavanger

Universitetet i Stavanger

Joachim Børlie

Philip Jamissen

Lawrence Dean Mulbah

ViD Stavanger

ViD Sandnes

Kunstskolen i Stavanger

Noroff Stavanger