Velferdstinget

Velferdstinget er studentenes mulighet for å påvirke sin egen hverdag. Velferdstinget arbeider opp mot SiS om studentvelferd. Som medlem i Velferdstinget har du mulighet til å påvirke din hverdag uansett om det er ditt første eller siste år på universitetet, alle kan bidra. Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge sine studentrepresentanter til Velferdstinget. Ta kontakt med arbeidsutvalget om du ønsker å bli med på laget.

Medlemmer av Velferdstinget

BI Stavanger

Jørgen Kleiven Arneberg

Trygve Christensen Vardenær

Universitetet i Stavanger

Amalie Zwerg Gran

Erlend Strømme

Mahnoor Raja

Jakob Ryen

Joachim Børlie

ViD Stavanger

Anja Landsverk

ViD Sandnes

Jon Salthe

Sofie Jansen

Vara til Velferdstinget

BI Stavanger

Universitetet i Stavanger

Anne Helene Thorvaldsen

Emilie Christensen

Julie Wangen

Robert Raustein

ViD Stavanger

ViD Sandnes