Vi har utsatt søknadsfristen til søndag!

Brenner du for studentvelferd, og ønsker å jobbe med studentpolitikk ett år? Onsdag 29. mai skal Velferdstinget i Stavanger velge leder og nestleder.

Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. Formålet er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske og økonomiske rettigheter, samt sosiale og kulturelle behov. Vi tildeler også studentorganisasjoner velferdsmidler.

Leder

Leder har det overordnede ansvaret for drift av Velferdstinget. Dette innebærer politisk og organisatorisk arbeid, og oppfølgning av vedtak fattet av Velferdstinget. Du jobber tett med SiS og andre relevante aktører for å gjøre studenttilværelsen enda bedre, og har muligheten til å jobbe mye med prosjekter og kampanjer. Her er det bare fantasien som kan sette stopper. Det kommende året skal i tillegg Stavanger kommune revidere kommunens politikk for studenter og man får en unik mulighet til å påvirke politikken. Høres dette ut som noe for deg? Søk leder!

Vervet er honorert.

Nestleder

Nestleder fungerer som organisasjonens sekretær, og har ansvaret for informasjon, profilering og det organisatoriske arbeidet. Nestleder har også hovedansvaret for tildeling av velferdsmidler. Vervet er fleksibelt og passer godt ved siden av studier.

Vervet er honorert.

 

Se stillingsinnstrukser her og send søknad og CV til vk@stavanger.no innen 12.mai! 

Ved spørsmål angående vervene kan dere kontakte:

Anne Marie (leder) på leder@vtstavanger.no 
Else Karin Bjørheim (nestleder) på nestleder@vtstavanger.no 

Ved spørsmål angående søknadsprosessen kan dere kontakte:

Valgkomiteen på vk@vtstavanger.no