SiS

Over 12 300 studenter er tilknyttet SiS gjennom UiS, tre høyskoler og to fagskoler i regionen. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Våre 95 medarbeidere tilbyr deg bokhandel, kafeer, boliger, sportssenter, barnehage, psykososiale helsetjenester – og mye mer. Vi gir også tannlegestøtte og arrangementstøtte til deg som student, i tillegg til velferdsmidler og oppstartsmidler til studentorganisasjonene. Flere millioner kroner brukes på dette årlig.

https://studentensbeste.no/

Still til valg i SiS