Oppstartsmidler

Denne siden fungerer som en veiledning for søkere av oppstartsmidler. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme uten videre beskjed. Vi har åpent for søknader hele året. Der søknaden vil bli tatt opp på første møte etter mottatt søknad. Velferdstinget vil vedta en sum på bakgrunn av dokumentene som skal innsendes, og etter hva de mener er forsvarlig.

Følg Oss

Share This