Om Velferdstinget

Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. Formålet er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske og økonomiske rettigheter, samt sosiale og kulturelle behov.

Tilslutningskolene:

BI Stavanger

Kunstskolen i Rogaland

Universitetet i Stavanger

VID Stavanger

VID Sandnes

Noroff Stavanger

Norsk Gestaltinstitutt Stavanger

Velferdstinget

SiS

Arbeidsutvalget

Sakspapirer