Om Velferdstinget

Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. Formålet er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske og økonomiske rettigheter, samt sosiale og kulturelle behov.

Velferdstinget i Stavanger holder hvert semester regelmessige møter der studentrepresentantene fra tilknytningskolene diskuterer studentvelferd. Her finner du Velferdstingets møteplan for høsten 2018. Ta gjerne kontakt med arbeidsutvalget om du ønsker å melde opp saker til kommende møter.

Tilslutningskolene:

BI Stavanger

Kunstskolen i Rogaland

Universitetet i Stavanger

VID Stavanger

VID Sandnes

Noroff Stavanger