Legg til e-posten din, slik at vi kan holde deg informert om saken.
En setning om hva som er meningen med resolusjonen
Denne delen av teksten er bare for Velferdstinget. De som vil lese resolusjonen i etterkant vil ikke kunne se det som står i bakgrunnsinformasjonen. Dette er for at representantene i Velferdstinget skal kunne være i stand til å fatte et informert vedtak.
Her skal det være en generell introduksjon av resolusjonen, det er bare denne som vil bli synlig for offentligheten. En må forstå hva resolusjonen handler om ved å lese denne teksten. Den bør samtidig være relativt kort og konsis. Du kan skrive resolusjonen i en sammenhengende tekst eller oppsummere den punktvis (som under). Velferdstinget i Stavanger mener at: - Det er fint med punkt som oppsummerer teksten - Det er ikke helt nødvendig, og kan forklares i teksten over - Punkt skal være lett å forstå, for den som leser resolusjonen.