Velferdstinget i Stavanger støtter demonstrasjonen mot kutt i stipendet. Denne vil foregå ved paviljongen i Stavanger sentrum 29.november klokken 15. Studenter trenger en utdanning og en studiestøtte som er fleksibel nok til å ta vare på alle, noe et kutt i stipend ikke vil hjelpe til.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å endre hvordan studielånet omgjøres til stipend. De mener at studentene ikke yter sitt beste og vil straffe de som ikke fullfører den graden de begynte på med økt gjeld. Dette har KrF nå gått med på i budsjettenigheten med regjeringen.

Alle som bytter studie, studerer årsstudium, tar ekstra fag i tillegg til graden eller av andre grunner ikke lykkes i utdanningen sin vil med dette forslaget få kutt i stipendet. Hva vil dette bety for rekruttering til høyere utdanning i fremtiden? Hva vil dette bety for de som faller fra?

Studenter ønsker å fullføre utdanningen sin. Dette forslaget vil ikke hjelpe oss fordi det ikke svarer til de utfordringene som fører til frafall. Regjeringen kaller det insentiv, vi vet hva det egentlig er: kutt, pisk og straff. Vi er ikke perfekte. Derfor trenger vi en utdanningsstøtte som gir alle muligheten til å lykkes.

Over 20 000 har signert oppropet
37 organisasjoner støtter https://bevarstipendet.no/

Vi er ikke perfekte – bevar stipendet!
Nå må Stortinget lytte til de som blir rammet av kuttforslaget!

Bli med å gi beskjed! Facebook-arrangementet finner du her.