Sport

Sport Svømmeanlegg i Stavanger kommune: Enkeltbillett kr 45, klippekort kr 360, halvårskort kr 860. Gamlingen: Enkeltbillett kr 45, klippekort kr 360, halvårskort kr 860. Sats/Elixia: Som student får du 20 prosent rabatt på alle  medlemskap med 12 måneders...