Om Boligassistentene i Stavanger

Boligassistentene i Stavanger (BAS) er en gratis boligrådgivningstjeneste i regi av Velferdstinget i Stavanger (VT). Tjenesten er for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Ideen til prosjektet kom opprinnelig fra Velferdstinget i Bergens prosjekt «Bergenstudent». Prosjektet blir arrangert hvert år av Velferdstinget i Stavanger. I å vil tjenesten være aktivt i perioden 17.07-13.08

Boligassistentenes hovedfunksjon er å bistå tilflyttede studenter med å finne bolig og videreformidle gode kollektiv/leiligheter/hybler for utleiere. Boligassistentene går på visninger for å sikre god kvalitet på de boligene utleierne formidler, og går på visning for studenter som ikke har mulighet til å gå selv. Boligassistentene gir også tips og råd for hva en skal se etter på visning og litt juridisk hjelp med tanke på kontrakt.

Stillingsbeskrivelse for BAS
b

BAS 2018