Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget gjør Velferdstingets daglige drift, og representerer Velferdstinget mellom Velferdstingets møter. Arbeidsutvalget arbeider på vegne av Velferdstinget for å bedre studentvelferden. Vil du sitte i Velferdstinget ta kontakt på e-post.

Terje Hetland

Leder

leder@vtstavanger.no
453 93 815

Even Hallås

Nestleder

nestleder@vtstavanger.no
904 16 801

Besøksadresse

Studentenes Hus, Universitetet i Stavanger,
4036 Stavanger.

Postadresse

SiS – Studentsamskipnaden i Stavanger,
4036 Stavanger