banner

Velkommen

Om Velferdstinget

Velferdstinget i Stavanger er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker for studentene tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger. Formålet er å arbeide for studentenes velferdsmessige, demokratiske og økonomiske rettigheter, samt sosiale og kulturelle behov.

Velferdstinget i Stavanger holder hvert semester regelmessige møter der studentrepresentantene fra tilknytningskolene diskuterer studentvelferd. Her finner du Velferdstingets møteplan for perioden 2016-2017. Ta gjerne kontakt med arbeidsutvalget om du ønsker å melde opp saker til kommende møter.

Tilslutningskolene:

  • BI Stavanger
  • Norsk Gestalt institutt
  • Kunstskolen i Rogaland
  • Universitetet i Stavanger
  • Folkeuniversitetet i Rogaland
  • Den sosialpedagogiske høgskole
  • VID Vitenskapelige Høgskole

Følg Oss

Følg oss